ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCE SIĘ DO LIMITÓW PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ

W 2024 roku przedsiębiorców i konsumentów czekają zmiany przepisów prawnych odnoszące się do limitów płatności gotówką. Planowane zmiany w zakresie limitu płatności gotówkowych zarówno w transakcjach między przedsiębiorcami, jak i wówczas, gdy transakcje zawierane są pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, wejdą w życie rok później, niż pierwotnie zakładano. Rozwiązania ograniczające obrót gotówką zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Dotychczas nabywcy będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, czyli konsumenci mogli decydować, w jakiej formie zapłacą za zakupione towary lub usługi niezależnie od wartości transakcji. Od stycznia 2024 roku swoboda w wyborze formy płatności przez konsumentów zostanie ograniczona. Jeżeli wartość transakcji zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem przekroczy 20 000 zł, konsument będzie zobowiązany dokonać płatności w formie bezgotówkowej. Wyjaśniamy jakie przewiduje się konsekwencje przyjęcia płatności gotówkowej od osoby prywatnej!

ABOUT THE AUTHOR

Agnieszka Gutkowska

Leave A Comment