Oferta ATiS Biuro Rachunkowe

Kadry i płace

  • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem: umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, świadectwa pracy itp.
  • Zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS.
  • Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników.
  • Sporządzanie list płac oraz rachunków do umów zleceń i o dzieło.
  • Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS.
  • Sporządzanie deklaracji dla potrzeb US od wypłaconych wynagrodzeń PIT-4R.
  • Sporządzanie zestawień wypłaconych wynagrodzeń i odprowadzonych składek ZUS.
  • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników: PIT 11,
    PIT 11/8B, IFT-1R.