Oferta ATiS Biuro Rachunkowe

Księgi rachunkowe (tzw. pełna księgowość)

 • Opracowanie i modyfikacja zakładowego planu kont.
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym.
 • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
 • Prowadzenie księgi głównej oraz księgi pomocniczej (analitycznej)
 • Sporządzanie i wysyłanie do US deklaracji podatkowych (PIT, CIT, JPK_V7,
  VAT-UE
 • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych WNT i WDT
 • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • Prowadzenie rejestrów VAT.
 • Zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym.
 • Sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania finansowego.
 • Przygotowywanie dokumentów księgowych wymaganych do uzyskania kredytów oraz leasingów.