NOWE ROZPORZĄDZENIA W PODATKU VAT W 2014 R.

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe rozporządzenia w podatku od towarów i usług. Znajdziecie tu Państwo wykaz nowych rozporządzeń oraz linki do nich.
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe rozporządzenia w podatku od towarów i usług. Największe zmiany nastąpiły w rozporządzeniu dotyczącym wystawiania faktur. Większość przepisów regulujących materię wystawiania faktur przeniesiono do ustawy o podatku VAT (art. 106a ? 106q). Rozporządzenie normuje przede wszystkim treść i zakres faktur w transakcjach zwolnionych od podatku:

– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. 2013, poz. 1485).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001485

Istotnie zmieniono również rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. To rozporządzenie stało się podstawą do wydania trzech odrębnych rozporządzeń obowiązujących od stycznia 2014 r.:

– rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. 2013, poz. 1719) ? dotyczące przede wszystkim stawek obniżonych;

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001719

– rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. 2013, poz. 1656);

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001656

– rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2013, poz. 1722) ? dotyczące przede wszystkim czynności zwolnionych od podatku w tym samochodów osobowych, od których odliczono podatek naliczony wysokości 50% lub 60% kwoty podatku, nie więcej jednak niż odpowiednio 5 000 zł lub 6 000 zł.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001722

Ponadto od stycznia 2014 r. obowiązuje:

– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu (Dz. U. 2013, poz. 1713);

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001713

– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (Dz. U. 2013, poz. 1662);

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001662

– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. 2013, poz. 1589).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001589

ABOUT THE AUTHOR

Agnieszka Gutkowska

Leave A Comment